We snappen dat alle informatie rond de DBA tot veel vragen kan leiden. We proberen hier al de eerste antwoorden te geven.

De VAR verklaring verdwijnt. Per 1 mei wordt deze vervangen door een systeem met door de Belastingdienst vooraf goedgekeurde modelovereenkomsten.

In 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie’ aangenomen. Op 26 januari 2016 heeft de Eerste Kamer gestemd over de wet. De wet is aangenomen en is per ingang van 1 mei 2016 van kracht.

Een ZZP’er kan zijn of haar opdrachtgever niet langer middels een formulier vrijwaren van het inhouden en afdragen van loonheffingen.

De Belastingdienst moet de werksituatie van de ZZP’er eerst goedkeuren aan de hand van de van tevoren getoetste modelovereenkomsten. Als deze is goedgekeurd, weet de opdrachtgever dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden.

Aanvullend zijn twee zaken van belang:

  1. a) Die overeenkomsten moeten wel zo zijn opgesteld dat geen sprake is van een dienstbetrekking. Ook zullen de ZZP’er en de opdrachtgever conform die overeenkomst moeten werken om die vrijwaring van de Belastingdienst te kunnen behouden. De Belastingdienst gaat hier actief op controleren.
  2. b) Voor de ZZP’ers geldt dat hij of zij moet kunnen aantonen hij of zij aan de fiscale criteria van ‘ondernemerschap’ voldoet om recht te (blijven) hebben op de fiscale voordelen. Een voorbeeld: als je (buiten dienstbetrekking) kunt werken met een goedgekeurde modelovereenkomst, maar je kunt niet aantonen dat je ondernemer bent, doordat je bijvoorbeeld maar één opdrachtgever hebt, dan word je door de belastingdienst voortaan gezien als ‘resultaatgenieter’.

Wij zien twee alternatieven:

  1. De ZZP’er kan in loondienst treden bij de opdrachtgever
  2. De ZZP’er en/of opdrachtgever kunnen gebruik maken de ZZP+ dienstverlening van BRDGE.

De opdrachtgever. Als de modelovereenkomst niet overeenkomt met de feitelijke werksituatie (en er dus sprake is van een arbeidsovereenkomst), dan is de opdrachtgever hier verantwoordelijk voor. De ZZP’er kan door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld als deze de oorzaak is van de naheffingen. De modelovereenkomst biedt dan geen vrijwaring.