DBA-inventarisatie

Vooropgesteld: binnen de kaders van de nieuwe Wet DBA omgaan met ZZP’ers is niet alleen mensenwerk, het is ook maatwerk. Wij hebben veel ervaring met maatwerkoplossingen, die we toespitsen op uw organisatie. Op uw wensen en die van uw ZZP’ers.

Onze oplossing noemen wij ZZP+. Waarom? Omdat onze oplossing u de vrijheid, flexibiliteit en het gemak van werken met ZZP’ers biedt, +:

U voldoet aan de Wet DBA
U blijft samenwerken met dezelfde ZZP’ers
Uw ZZP’er wordt wekelijks betaald
U dringt uw administratieve lasten terug
U loopt geen risico op naheffingen en boetes na controle van de modelovereenkomst
U loopt niet het risico dat een ZZP’er werknemerschap claimt
U heeft voor administratieve en juridische zaken rond alle huidige ZZP’ers contact met de ervaren HR afdeling van BRDGE
U draagt de zorg voor uw flexibele medewerkers over aan een ISO, NEN, VCA en SNA gecertificeerde partner

Waarom BRDGE?

Kort samengevat: omdat u niet alleen alle administratieve en juridische rompslomp gratis uitbesteedt, maar omdat u tevens direct borgt dat alle ZZP’ers die voor u werken voldoen aan de eisen van de Wet DBA. U blijft flexibel en hoeft niemand in dienst te nemen.

BRDGE ontzorgt u door alle administratieve handelingen die betrekking hebben op flexibele krachten uit handen te nemen. Wij maken de contracten, verzorgen betalingen, dragen de (eventuele) premies af en voeren een correcte administratie. U accordeert per periode de gewerkte uren door, wij doen de rest. Hiermee nemen wij alle arbeidsrechtelijke risico’s, van ziekte en arbeidsongeschiktheid tot re-integratie, over. De contractadministratie, doorbetaling bij ziekte en alle overige werkgeversverplichtingen: wij regelen het.

Uiteraard blijft u wel de kapitein op uw eigen schip. U werft, selecteert en beoordeelt de zzp’ers, verzorgt de planning en onderhoudt het dagelijkse contact met hen. Op die manier behoudt en onderhoudt u zelf de band met uw vakkrachten.

Waarom juist nú?

U heeft er ongetwijfeld het nodige over gehoord. Per 1 mei treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsbetrekking (“Wet DBA”) in werking. De Wet DBA vervangt de VAR-verklaring van de Belastingdienst. Het doel van deze wet is om (fictieve) dienstbetrekkingen (of: ‘schijnconstructies’) uit te schakelen. Bij elke ZZP’er moet de vraag gesteld worden of deze daadwerkelijk zelfstandig is, of dat hij of zij eigenlijk volgens de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst werkt.

Ik wil meer informatie over ZZP+

Wat verandert er concreet?

Per 1 mei 2016 wordt gewerkt met zogenaamde ‘modelovereenkomsten’. Dit is een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de ZZP’er. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen een modelovereenkomst voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt vervolgens deze overeenkomst en geeft uitsluitsel of u als opdrachtgever loonheffing moet afdragen. Ook moet voor elk project en elke opdracht een nieuwe overeenkomst worden gesloten, elk met zijn eigen werkomschrijving. De werkzaamheden moeten exact conform hetgeen is vastgelegd in de modelovereenkomst worden uitgevoerd.

Dus: de Belastingdienst gaat vanaf 1 mei van elke ZZP’er beoordelen of deze daadwerkelijk zelfstandig is. Zij let daarbij specifiek op de volgende zaken:

Is de ZZP’er volledig verantwoordelijk voor het uit te voeren werk?
Kan de ZZP’er zijn werkzaamheden zelf indelen?
Voert de ZZP’er zijn werkzaamheden geheel zelfstandig uit?
Staat vervanging van en door de ZZP’er vrij?
Ligt de aansprakelijkheid bij de ZZP’er zelf, voor bijv. ziekte en aansprakelijkheid?
Wat is de duur van de overeenkomst en is dit gebruikelijk?

Indien de Belastingdienst vindt dat de ZZP’er eigenlijk een ‘fictieve dienstbetrekking’ heeft, dan moet u als opdrachtgever de ZZP’er in vaste dienst nemen of de samenwerking beëindigen. En dat is in de meeste gevallen niet wenselijk. De arbeidsmarkt heeft nu, meer dan ooit, behoefte aan flexibiliteit. Ook kan het voorkomen dat de Belastingdienst na controle van de modelovereenkomst besluit dat uw ZZP’er niet als zodanig voor u mag werken. In dat geval kunt u via de ZZP’er een naheffing krijgen over de verschuldigde loonheffing en boetes opgelegd krijgen van de Belastingdienst.

 

Wij bieden u de kans om flexibel te blijven, terwijl u wel gebruik kunt blijven maken van uw huidige, vertrouwde pool aan vakkrachten. Zónder risico op naheffingen, premies en boetes. De mogelijkheid dat een tijdelijke medewerker na afloop van een opdracht werknemerschap claimt is ook ondenkbaar binnen een samenwerking met BRDGE. Hij of zij heeft namelijk al een arbeidsrelatie met ons. Wij signaleren dat veel opdrachtgevers dit (zeer reële) risico onderschatten. Wist u bijvoorbeeld dat iemand die een klus ‘op meters’ aanneemt, in de toekomst ook rechten kan claimen?

Wie zijn wij?

Wie wij zijn? Wij zijn BRDGE DBA solutions. Wij hebben tientallen jaren ervaring in de personeelsbemiddeling. Wij zijn actief in de bouw, horeca, recreatie, tuinbouw en entertainment industrie. Wij hebben een nieuw concept ontwikkeld dat specifiek bedoeld is om opdrachtgevers en hun ZZP’ers niet alleen ‘DBA-proof’ te maken, maar ook om hen administratief volledig te ontzorgen en
alle fiscalejuridische risico’s weg te nemen. Wij staan garant voor maatwerk. Wij passen onze dienstverlening zo aan, dat deze maximaal aansluit bij uw werkwijze en uw behoefte.

Hoe werken wij?

Hoe wij werken kunnen we u vertellen, maar waar het om gaat is hoe we samenwerken. Na de eerste DBA-inventarisatie stippelen we samen het pad uit dat we gaan volgen om ook uw bedrijf DBA-proof te maken. Eén ding is zeker, opdrachtgevers die kiezen voor het ZZP+ pakket van BRDGE, kiezen voor zekerheid.

De zekerheid

dat u gebruik kunt maken van de ondersteuning van een ervaren HR afdeling
van samenwerken met een partner met een in arbeidsrecht gespecialiseerde juridische afdeling
dat u uw flexibele krachten overdraagt aan een onderneming die ISO 9001:2008, NEN 4400-1, SNA en VCU-gecertificeerd is
dat u en uw medewerkers middels een eigen inlog in een online omgeving altijd en overal alle benodigde informatie (facturen, loonstroken, jaaropgaven) in kunnen zien
van zaken doen met een financieel gezonde onderneming, die werkt met een G-rekening

Neem direct contact op met één van onze arbeidsspecialisten